Ücretsiz
Giriş Paketi
  • Ücretsiz yayınlanan e-pub’lara ve dergilere erişebilir ve okuyabilirsiniz.
Aylık 84 TL
Okur
Sitemizde yayınlanmış e-pub ve dergilerin tamamını okuyabilirsiniz.